رتبه تیم: 15
نام تیم: ssss
امتیاز: 77
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 77
تاریخ: 1399/09/01 17:41:58
بودجه : 92