رتبه تیم: 37
نام تیم: ssssss
امتیاز: 72
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/09/01 17:46:02
بودجه : 92.5