رتبه تیم: 28
نام تیم: خخخخ
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/09/01 17:59:52
بودجه : 93.5