رتبه تیم: 41
نام تیم: لویی
امتیاز: 59
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 59
تاریخ: 1400/03/18 22:21:43
بودجه : 83.5