رتبه تیم: 14
نام تیم: SoG
امتیاز: 64
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1400/03/18 22:37:07
بودجه : 100