رتبه تیم: 4
نام تیم: Mani Taherkhani
امتیاز: 66
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1400/03/19 02:18:20
بودجه : 95.5