رتبه تیم: 34 (مشترک)
نام تیم: Qhbvb
امتیاز: 60
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 60
تاریخ: 1400/03/18 23:56:17
بودجه : 90