رتبه تیم: 2
نام تیم: خدایا فقط خودت
امتیاز: 67
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1400/03/19 01:22:53
بودجه : 89