رتبه تیم: 38
نام تیم: اعتماد
امتیاز: 60
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 60
تاریخ: 1400/03/19 01:32:51
بودجه : 94