صفحه اصلی

ساخت تیم

راند روزانه
تیم 7 نفره
ضمانت نامه

آلمان-اسکاتلند (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
1,318 تیم
مجموع جوایز راند
5 میلیون