اروگوئه-کلمبیا (کوپا آمریکا 2024)

رتبه بازیکن جایزه امتیاز بودجه
کاربر Ali1351 در 14بازیکن
Ali1351
تیم: نهنگ تیغ‌باله
1,000,000 تومان 44 39
کاربر Ali1351 در 14بازیکن
Ali1351
تیم: اوباش
700,000 تومان 40 37
مشترک
کاربر Leva_king در 14بازیکن
Leva_king
تیم: پسران بد زندگی
400,000 تومان 37 40
مشترک
کاربر redtiger در 14بازیکن
redtiger
تیم: تورورس
400,000 تومان 37 40
5
مشترک
کاربر Fatemeh.mazandarani در 14بازیکن
Fatemeh.mazandarani
تیم: تیم رویایی
36 38.2
5
مشترک
کاربر Ali1351 در 14بازیکن
Ali1351
تیم: بمب افکن
36 38.2
7
کاربر Leva_king در 14بازیکن
Leva_king
تیم: جنگجوی جوان
36 39.2
8
مشترک
کاربر 6640026414 در 14بازیکن
6640026414
تیم: ماجرای عشق
36 41.2
8
مشترک
کاربر Majidi در 14بازیکن
Majidi
تیم: رعد و برق
36 41.2
8
مشترک
کاربر aram_f در 14بازیکن
aram_f
تیم: گل داوودی
36 41.2

اروگوئه-کلمبیا (کوپا آمریکا 2024)

فصل 2024
تیم: نهنگ تیغ‌باله
جایزه
1,000,000 تومان
فوتبال فانتزی J. Rodríguez
J. Rodríguez
7میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی J. Lerma
J. Lerma
5.8میلیون
8x2امتیاز
فوتبال فانتزی D. Muñoz
D. Muñoz
5.7میلیون
0امتیاز
فوتبال فانتزی D. Sánchez
D. Sánchez
5.5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی J. Mojica
J. Mojica
5میلیون
6امتیاز
فوتبال فانتزی C. Cuesta
C. Cuesta
5میلیون
5امتیاز
فوتبال فانتزی Vargas Gil
Vargas Gil
5میلیون
6امتیاز