لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 4 خرداد 1397 Friday, 25 May 2018

فوتبال فانتزی پرسش های متداول

پرسش های متداول / قوانین


برای ثبت هر تیم مبلغ 2000 تومان باید پرداخت شود.این مبالغ مجموعا جایزه نفرات اول تا سوم را شامل میشود.در واقع 80 درصد از کل مبالغ ثبت فرمهای آن راند بین نفرات اول تا سوم تقسیم میشود.اگر این مبالغ به یک میلیون تومان نرسد مابقی را سایت متحمل می شود و در واقع هر هفته حداقل یک میلیون تومان جایزه خواهیم داشت.مسابقات 14 بازیکن به صورت هفتگی است و هر تیم ساخته شده برای راند مخصوص خود اعتبار دارد .در واقع هر هفته یک راند تعریف می شود و کاربران میتوانند هر هفته تیم و یا تیمهای مورد نظر خود را ثبت کنند و شانس خود را برای برنده شدن جوایز میلیونی امتحان نمایند

درصورتی که تعداد تیمهای ثبت شده از 625 تلم بیشتر شود هزینه 20 تیم اول برگشت داده خواهد شد.
از 14 بازیکن انتخابی شما باید 11 نفر به عنوان 11 بازیکن ترکیب اصلیتان با توجه به بازیهای آن هفته انتخاب کنید.امتیاز نهایی تیم شما شامل امتیازات این 11 بازیکن اصلی میباشد..3 بازیکن هم باید برای نیمکت ذخیره خود انتخاب کنید.اگر یک تا سه نفر از بازیکنان 11 نفر اصلی در آن هفته به میدان نرود بازیکن هم پست آن بازیکن از روی نیمکت به طور اوتوماتیک جایگزین نفر اصلی میشود و امتیاز آن بازیکن منظور میگردد
در هر راند نهایتا 10 تیم را میتوانید بسازید و در مسابقات شرکت کنید
منبع 14 بازیکن برای ثبت بازیهای ۵ لیگ معتبر دنیا سایت www.soccerway.com , soccer24.com و سایت رسمی لیگ های تحت پوشش می باشد.
آمار دیدارهای پرسپولیس و استقلال اختصاصی است.
هزینه ثبت هر تیم مبلغ 2.000 تومان است.
بله مسابقات 14 بازیکن به صورت هفتگی است و هر تیم ساخته شده برای راند مخصوص خود اعتبار دارد
.در واقع هر هفته یک راند تعریف می شود و کاربران میتوانند هر هفته تیم و یا تیمهای مورد نظر خود را ثبت کنند و شانس خود را برای برنده شدن جوایز میلیونی امتحان نمایند
بعد از شروع اولین بازی راند کاربران میتوانند تیمهای ثبت شده در راند را ببینید و به صورت کاملا شفاف ترکیب بقیه کاربران را مشاهده کنند.هر بازی که برگزار شود ونتیجه آن ثبت شود در رنگینک کاربران تاثیر گذار است.آخرین بازی راند که برگزار شود و نتیجه ثبت شود رنکینگ نهایی راند ثبت میشود و برندگان آن راند مشخص میشوند
در حین برگزاری بازیهای راند چون همه بازیکنها بازی نکرده اند ممکن است بازیکنان ذخیره کاربر جایگزین نفرات اصلی شوند و امتیازشان محاسبه گردد اما به محض اینکه بازیکن ترکیب اصلی کاربر بازی کند امتیاز این بازیکن در تیم کاربر محسابه میشود و امتیاز بازیکن ذخیره دیگر محسابه نمیشود.
بازی «عقب افتاده» به بازی هایی گفته میشود که قبل از شروع راند بعدی برگزار نشود.
امتیاز این بازی ها در امتیاز راند، رتبه بندی راند و توزیع مدال ها در نظر گرفته نمیشوند.

بعد از اتمام راند(هفته) در صورتی که جزء نفرات برتر باشید ، پول به شماره کارت و حسابی که در پروفایل خودتان ثبت کرده اید واریز خواهد گردید.
در مورد پاس های ارسالی توسط بازیکنان که منجر به گل شده است، نظرات در برخی موارد متفاوت است.
پاس گل باید بطور مستقیم و بدون دخالت بازیکن دیگر و به قصد پاس ارسال شده باشد تا به عنوان پاس گل منظور گردد.
با اینحال اگر فکر می کنید پاس گلی منظور نشده است، به ما اطلاع دهید.
خیر.مسابقات 14 بازیکن هفتگی است و شما می توانید در هر راند تیم و یا تیمهای مجزا بسازید
بله در قسمت ویرایش تیم می توانید نام تیم خود را نیز تغییر دهید.
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن