بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: M. Salah پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: P. Neto پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 3 نام بازیکن: J. Álvarez پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: J. Mateta پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: J. Ward-Prowse پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 6 نام بازیکن: K. Mitoma پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 7 نام بازیکن: P. Foden پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 8 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: F. Vieira پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: G. Martinelli پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: I. Udogie پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: J. Ayew پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: J. Enciso پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: J. Maddison پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: L. Digne پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: M. Diaby پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: M. Gusto پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 18 نام بازیکن: M. Solomon پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 19 نام بازیکن: O. Watkins پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 20 نام بازیکن: P. Estupiñán پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2