کامبوج

کامبوج

تاریخ تاسیس: 1933

شهر: Phnom Penh

ورزشگاه: Phnom Penh National Olympic Stadium

ظرفیت: 63,000 نفر

Phnom Penh National Olympic Stadium

برنامه بازی های کامبوج

سه شنبه، 19 شهریور 1398
0 - 1
پنجشنبه، 18 مهر 1398
14 - 0
سه شنبه، 23 مهر 1398
0 - 4
سه شنبه، 28 آبان 1398
2 - 0
پنجشنبه، 13 خرداد 1400
8 - 0
دوشنبه، 17 خرداد 1400
4 - 1
جمعه، 21 خرداد 1400
0 - 10
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.