منچسترسیتی

منچسترسیتی

تاریخ تاسیس: 1880

شهر: Manchester

ورزشگاه: Etihad Stadium

ظرفیت: 1,880 نفر

Etihad Stadium

برنامه بازی های منچسترسیتی

پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1403
0 - 4
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403
0 - 2
شنبه، 15 اردیبهشت 1403
5 - 1
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
0 - 4
سه شنبه، 25 اردیبهشت 1403
0 - 2
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
3 - 1

لیست بازیکنان

E. Håland E. Håland
مهاجم
منچسترسیتی 27 گل
P. Foden P. Foden
هافبک
منچسترسیتی 19 گل
J. Álvarez J. Álvarez
مهاجم
منچسترسیتی 11 گل
Rodri Rodri
هافبک
منچسترسیتی 8 گل
B. Silva B. Silva
هافبک
منچسترسیتی 6 گل
J. Gvardiol J. Gvardiol
مدافع
منچسترسیتی 4 گل
K. De Bruyne K. De Bruyne
هافبک
منچسترسیتی 4 گل
J. Doku J. Doku
هافبک
منچسترسیتی 3 گل
J. Grealish J. Grealish
هافبک
منچسترسیتی 3 گل
M. Akanji M. Akanji
مدافع
منچسترسیتی 2 گل
N. Aké N. Aké
مدافع
منچسترسیتی 2 گل
R. Lewis R. Lewis
مدافع
منچسترسیتی 2 گل
J. Stones J. Stones
مدافع
منچسترسیتی 1 گل
M. Kovačić M. Kovačić
هافبک
منچسترسیتی 1 گل
O. Bobb O. Bobb
هافبک
منچسترسیتی 1 گل
B. Knight B. Knight
هافبک
منچسترسیتی 0 گل
Ederson Ederson
دروازه بان
منچسترسیتی 0 گل
F. Burns F. Burns
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
J. Baptiste J. Baptiste
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
J. Wright J. Wright
هافبک
منچسترسیتی 0 گل
K. Walker K. Walker
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
M. Alleyne M. Alleyne
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
M. Hamilton M. Hamilton
هافبک
منچسترسیتی 0 گل
M. Nunes M. Nunes
هافبک
منچسترسیتی 0 گل
M. Susoho M. Susoho
هافبک
منچسترسیتی 0 گل
R. Dias R. Dias
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
S. Carson S. Carson
دروازه بان
منچسترسیتی 0 گل
S. Gómez S. Gómez
مدافع
منچسترسیتی 0 گل
S. Ortega S. Ortega
دروازه بان
منچسترسیتی 0 گل
T. Grant T. Grant
دروازه بان
منچسترسیتی 0 گل
K. De Bruyne K. De Bruyne
هافبک
منچسترسیتی 10 پاس گل
B. Silva B. Silva
هافبک
منچسترسیتی 9 پاس گل
Rodri Rodri
هافبک
منچسترسیتی 9 پاس گل
J. Doku J. Doku
هافبک
منچسترسیتی 8 پاس گل
J. Álvarez J. Álvarez
مهاجم
منچسترسیتی 8 پاس گل
P. Foden P. Foden
هافبک
منچسترسیتی 8 پاس گل
E. Håland E. Håland
مهاجم
منچسترسیتی 5 پاس گل
K. Walker K. Walker
مدافع
منچسترسیتی 4 پاس گل
M. Nunes M. Nunes
هافبک
منچسترسیتی 2 پاس گل
N. Aké N. Aké
مدافع
منچسترسیتی 2 پاس گل
J. Grealish J. Grealish
هافبک
منچسترسیتی 1 پاس گل
J. Gvardiol J. Gvardiol
مدافع
منچسترسیتی 1 پاس گل
O. Bobb O. Bobb
هافبک
منچسترسیتی 1 پاس گل
S. Gómez S. Gómez
مدافع
منچسترسیتی 1 پاس گل
B. Knight B. Knight
هافبک
منچسترسیتی 0 پاس گل
Ederson Ederson
دروازه بان
منچسترسیتی 0 پاس گل
F. Burns F. Burns
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
J. Baptiste J. Baptiste
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
J. Stones J. Stones
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
J. Wright J. Wright
هافبک
منچسترسیتی 0 پاس گل
M. Akanji M. Akanji
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
M. Alleyne M. Alleyne
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
M. Hamilton M. Hamilton
هافبک
منچسترسیتی 0 پاس گل
M. Kovačić M. Kovačić
هافبک
منچسترسیتی 0 پاس گل
M. Susoho M. Susoho
هافبک
منچسترسیتی 0 پاس گل
R. Dias R. Dias
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
R. Lewis R. Lewis
مدافع
منچسترسیتی 0 پاس گل
S. Carson S. Carson
دروازه بان
منچسترسیتی 0 پاس گل
S. Ortega S. Ortega
دروازه بان
منچسترسیتی 0 پاس گل
T. Grant T. Grant
دروازه بان
منچسترسیتی 0 پاس گل
چهاره بازیکن