لانس

لانس

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Lens

ورزشگاه: Stade Bollaert-Delelis

ظرفیت: 41,233 نفر

Stade Bollaert-Delelis

برنامه بازی های لانس

شنبه، 2 اردیبهشت 1402
3 - 0
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1402
0 - 1
شنبه، 16 اردیبهشت 1402
2 - 1
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
2 - 1
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402
1 - 3
شنبه، 6 خرداد 1402
3 - 0
شنبه، 13 خرداد 1402
1 - 3

لیست بازیکنان

L. Openda L. Openda
مهاجم
لانس 21 گل
F. Sotoca F. Sotoca
مهاجم
لانس 7 گل
S. Fofana S. Fofana
هافبک
لانس 7 گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
لانس 5 گل
A. Thomasson A. Thomasson
هافبک
لانس 5 گل
P. Frankowski P. Frankowski
هافبک
لانس 5 گل
W. Saïd W. Saïd
هافبک
لانس 5 گل
D. Machado D. Machado
مدافع
لانس 4 گل
F. Medina F. Medina
مدافع
لانس 2 گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
لانس 1 گل
David Costa David Costa
هافبک
لانس 1 گل
J. Gradit J. Gradit
مدافع
لانس 1 گل
K. Danso K. Danso
مدافع
لانس 1 گل
S. Samed S. Samed
هافبک
لانس 1 گل
A. Buksa A. Buksa
مهاجم
لانس 0 گل
A. Oudjani A. Oudjani
هافبک
لانس 0 گل
B. Samba B. Samba
دروازه بان
لانس 0 گل
C. Boli C. Boli
هافبک
لانس 0 گل
G. Kakuta G. Kakuta
هافبک
لانس 0 گل
Haidara Haidara
مدافع
لانس 0 گل
I. Baldé I. Baldé
مهاجم
لانس 0 گل
I. Boura I. Boura
مدافع
لانس 0 گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
لانس 0 گل
J. Le Cardinal J. Le Cardinal
مدافع
لانس 0 گل
J. Leca J. Leca
دروازه بان
لانس 0 گل
J. Onana J. Onana
مدافع
لانس 0 گل
P. Ganiou P. Ganiou
مدافع
لانس 0 گل
R. Labeau Lascary R. Labeau Lascary
مهاجم
لانس 0 گل
S. Fortès S. Fortès
مدافع
لانس 0 گل
Valentino Lesieur Valentino Lesieur
دروازه بان
لانس 0 گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
لانس 0 گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
لانس 0 گل
Y. Pandor Y. Pandor
دروازه بان
لانس 0 گل
Ł. Poręba Ł. Poręba
هافبک
لانس 0 گل
F. Sotoca F. Sotoca
مهاجم
لانس 9 پاس گل
A. Thomasson A. Thomasson
هافبک
لانس 7 پاس گل
S. Fofana S. Fofana
هافبک
لانس 5 پاس گل
F. Medina F. Medina
مدافع
لانس 4 پاس گل
L. Openda L. Openda
مهاجم
لانس 4 پاس گل
A. Claude Maurice A. Claude Maurice
هافبک
لانس 3 پاس گل
D. Machado D. Machado
مدافع
لانس 3 پاس گل
David Costa David Costa
هافبک
لانس 3 پاس گل
J. Gradit J. Gradit
مدافع
لانس 3 پاس گل
P. Frankowski P. Frankowski
هافبک
لانس 3 پاس گل
K. Danso K. Danso
مدافع
لانس 2 پاس گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
لانس 1 پاس گل
Haidara Haidara
مدافع
لانس 1 پاس گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
لانس 1 پاس گل
S. Samed S. Samed
هافبک
لانس 1 پاس گل
Ł. Poręba Ł. Poręba
هافبک
لانس 1 پاس گل
A. Buksa A. Buksa
مهاجم
لانس 0 پاس گل
A. Oudjani A. Oudjani
هافبک
لانس 0 پاس گل
B. Samba B. Samba
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
C. Boli C. Boli
هافبک
لانس 0 پاس گل
G. Kakuta G. Kakuta
هافبک
لانس 0 پاس گل
I. Baldé I. Baldé
مهاجم
لانس 0 پاس گل
I. Boura I. Boura
مدافع
لانس 0 پاس گل
J. Le Cardinal J. Le Cardinal
مدافع
لانس 0 پاس گل
J. Leca J. Leca
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
J. Onana J. Onana
مدافع
لانس 0 پاس گل
P. Ganiou P. Ganiou
مدافع
لانس 0 پاس گل
R. Labeau Lascary R. Labeau Lascary
مهاجم
لانس 0 پاس گل
S. Fortès S. Fortès
مدافع
لانس 0 پاس گل
Valentino Lesieur Valentino Lesieur
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
W. Saïd W. Saïd
هافبک
لانس 0 پاس گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
لانس 0 پاس گل
Y. Pandor Y. Pandor
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.