لانس

لانس

تاریخ تاسیس: 1906

شهر: Lens

ورزشگاه: Stade Bollaert-Delelis

ظرفیت: 41,233 نفر

Stade Bollaert-Delelis

برنامه بازی های لانس

یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 0
شنبه، 4 آذر 1402
0 - 3
چهارشنبه، 8 آذر 1402
6 - 0
شنبه، 11 آذر 1402
3 - 2
جمعه، 17 آذر 1402
23:30
سه شنبه، 21 آذر 1402
21:15
شنبه، 25 آذر 1402
23:30

لیست بازیکنان

D. Machado D. Machado
مدافع
لانس 3 گل
F. Sotoca F. Sotoca
مهاجم
لانس 3 گل
W. Saïd W. Saïd
مهاجم
لانس 3 گل
M. Guilavogui M. Guilavogui
هافبک
لانس 2 گل
P. Frankowski P. Frankowski
هافبک
لانس 2 گل
S. Wahi S. Wahi
مهاجم
لانس 2 گل
A. Thomasson A. Thomasson
هافبک
لانس 1 گل
F. Medina F. Medina
مدافع
لانس 1 گل
J. Gradit J. Gradit
مدافع
لانس 1 گل
N. El Aynaoui N. El Aynaoui
هافبک
لانس 1 گل
A. Diouf A. Diouf
هافبک
لانس 0 گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
لانس 0 گل
A. Khusanov A. Khusanov
مدافع
لانس 0 گل
A. Oudjani A. Oudjani
هافبک
لانس 0 گل
A. Sishuba A. Sishuba
هافبک
لانس 0 گل
B. Samba B. Samba
دروازه بان
لانس 0 گل
C. Boli C. Boli
هافبک
لانس 0 گل
D. Costa D. Costa
هافبک
لانس 0 گل
F. Maouassa F. Maouassa
مدافع
لانس 0 گل
F. Sylla F. Sylla
هافبک
لانس 0 گل
G. Kakuta G. Kakuta
هافبک
لانس 0 گل
I. Baldé I. Baldé
مهاجم
لانس 0 گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
لانس 0 گل
J. Leca J. Leca
دروازه بان
لانس 0 گل
K. Danso K. Danso
مدافع
لانس 0 گل
K. Mbala K. Mbala
مدافع
لانس 0 گل
M. Haidara M. Haidara
مدافع
لانس 0 گل
N. Mendy N. Mendy
هافبک
لانس 0 گل
P. Ganiou P. Ganiou
مدافع
لانس 0 گل
R. Aguilar R. Aguilar
مدافع
لانس 0 گل
S. Samed S. Samed
هافبک
لانس 0 گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
لانس 0 گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
لانس 0 گل
Y. Pandor Y. Pandor
دروازه بان
لانس 0 گل
Ó. Cortés Ó. Cortés
هافبک
لانس 0 گل
F. Sotoca F. Sotoca
مهاجم
لانس 5 پاس گل
A. Fulgini A. Fulgini
هافبک
لانس 2 پاس گل
R. Aguilar R. Aguilar
مدافع
لانس 2 پاس گل
F. Medina F. Medina
مدافع
لانس 1 پاس گل
P. Frankowski P. Frankowski
هافبک
لانس 1 پاس گل
S. Wahi S. Wahi
مهاجم
لانس 1 پاس گل
Ó. Cortés Ó. Cortés
هافبک
لانس 1 پاس گل
A. Diouf A. Diouf
هافبک
لانس 0 پاس گل
A. Khusanov A. Khusanov
مدافع
لانس 0 پاس گل
A. Oudjani A. Oudjani
هافبک
لانس 0 پاس گل
A. Sishuba A. Sishuba
هافبک
لانس 0 پاس گل
A. Thomasson A. Thomasson
هافبک
لانس 0 پاس گل
B. Samba B. Samba
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
C. Boli C. Boli
هافبک
لانس 0 پاس گل
D. Costa D. Costa
هافبک
لانس 0 پاس گل
D. Machado D. Machado
مدافع
لانس 0 پاس گل
F. Maouassa F. Maouassa
مدافع
لانس 0 پاس گل
F. Sylla F. Sylla
هافبک
لانس 0 پاس گل
G. Kakuta G. Kakuta
هافبک
لانس 0 پاس گل
I. Baldé I. Baldé
مهاجم
لانس 0 پاس گل
J. Cabot J. Cabot
هافبک
لانس 0 پاس گل
J. Gradit J. Gradit
مدافع
لانس 0 پاس گل
J. Leca J. Leca
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
K. Danso K. Danso
مدافع
لانس 0 پاس گل
K. Mbala K. Mbala
مدافع
لانس 0 پاس گل
M. Guilavogui M. Guilavogui
هافبک
لانس 0 پاس گل
M. Haidara M. Haidara
مدافع
لانس 0 پاس گل
N. El Aynaoui N. El Aynaoui
هافبک
لانس 0 پاس گل
N. Mendy N. Mendy
هافبک
لانس 0 پاس گل
P. Ganiou P. Ganiou
مدافع
لانس 0 پاس گل
S. Samed S. Samed
هافبک
لانس 0 پاس گل
W. Fariñez W. Fariñez
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
W. Saïd W. Saïd
مهاجم
لانس 0 پاس گل
Y. Fofana Y. Fofana
هافبک
لانس 0 پاس گل
Y. Pandor Y. Pandor
دروازه بان
لانس 0 پاس گل
چهاره بازیکن