ساوتهمپتن

ساوتهمپتن

تاریخ تاسیس: 1885

شهر: Southampton

ورزشگاه: St. Mary's Stadium

ظرفیت: 32,689 نفر

St. Mary's Stadium

برنامه بازی های ساوتهمپتن

چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400
2 - 1
جمعه، 10 اردیبهشت 1400
1 - 1
شنبه، 18 اردیبهشت 1400
2 - 0
سه شنبه، 21 اردیبهشت 1400
3 - 1
شنبه، 25 اردیبهشت 1400
3 - 1
سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
0 - 2
یکشنبه، 2 خرداد 1400
3 - 0

لیست بازیکنان

D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 12 گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 9 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 8 گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 4 گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 3 گل
T. Minamino T. Minamino
هافبک
ساوتهمپتن 3 گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 3 گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 2 گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 1 گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
A. Jankewitz A. Jankewitz
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
A. Tchaptchet A. Tchaptchet
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
C.Watts C.Watts
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
D. Nlundulu D. Nlundulu
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
H. Lewis H. Lewis
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
J. Vokins J. Vokins
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
K. Ramsey K. Ramsey
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 8 پاس گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 5 پاس گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 5 پاس گل
D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 4 پاس گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 3 پاس گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 3 پاس گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 1 پاس گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 1 پاس گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 1 پاس گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 1 پاس گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 1 پاس گل
A. Jankewitz A. Jankewitz
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
A. Tchaptchet A. Tchaptchet
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
C.Watts C.Watts
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
D. Nlundulu D. Nlundulu
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
H. Lewis H. Lewis
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Vokins J. Vokins
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
K. Ramsey K. Ramsey
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
T. Minamino T. Minamino
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.