ساوتهمپتن

ساوتهمپتن

تاریخ تاسیس: 1885

شهر: Southampton

ورزشگاه: St. Mary's Stadium

ظرفیت: 32,689 نفر

St. Mary's Stadium

برنامه بازی های ساوتهمپتن

پنجشنبه، 5 تیر 1399
0 - 2
یکشنبه، 8 تیر 1399
1 - 3
یکشنبه، 15 تیر 1399
1 - 0
پنجشنبه، 19 تیر 1399
1 - 1
دوشنبه، 23 تیر 1399
23:30
چهارشنبه، 25 تیر 1399
23:30
شنبه، 28 تیر 1399
18:30

لیست بازیکنان

D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 19 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 5 گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 4 گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 4 گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 2 گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 2 گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 2 گل
C. Adams C. Adams
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
J. BEDNAREK J. BEDNAREK
مدافع
ساوتهمپتن 1 گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 1 گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 1 گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 1 گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
Gunn Gunn
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
K. Danso K. Danso
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
P. Højbjerg P. Højbjerg
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
yann valery yann valery
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 3 پاس گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 3 پاس گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 3 پاس گل
C. Adams C. Adams
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 2 پاس گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
S. Boufal S. Boufal
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 2 پاس گل
K. Danso K. Danso
مدافع
ساوتهمپتن 1 پاس گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 1 پاس گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 1 پاس گل
P. Højbjerg P. Højbjerg
هافبک
ساوتهمپتن 1 پاس گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 1 پاس گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 1 پاس گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Gunn Gunn
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. BEDNAREK J. BEDNAREK
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
yann valery yann valery
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.