ساوتهمپتن

ساوتهمپتن

تاریخ تاسیس: 1885

شهر: Southampton

ورزشگاه: St. Mary's Stadium

ظرفیت: 32,689 نفر

St. Mary's Stadium

لیست بازیکنان

D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 5 گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 3 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 3 گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 2 گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
D. Nlundulu D. Nlundulu
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
Gunn Gunn
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
J. Vokins J. Vokins
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
yann valery yann valery
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 3 پاس گل
Armstrong Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
D. Ings D. Ings
مهاجم
ساوتهمپتن 2 پاس گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 2 پاس گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
D. Nlundulu D. Nlundulu
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Djenepo Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Gunn Gunn
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Vestergaard J. Vestergaard
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Vokins J. Vokins
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Obafemi Obafemi
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
R. Bertrand R. Bertrand
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Slattery Slattery
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
yann valery yann valery
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.