وستهام

وستهام

تاریخ تاسیس: 1895

شهر: London

ورزشگاه: London Stadium

ظرفیت: 60,000 نفر

London Stadium

برنامه بازی های وستهام

یکشنبه، 25 اسفند 1398
شنبه، 2 فروردین 1399
19:30
شنبه، 16 فروردین 1399
18:30
شنبه، 23 فروردین 1399
18:30
شنبه، 30 فروردین 1399
18:30
شنبه، 6 اردیبهشت 1399
18:30
شنبه، 6 اردیبهشت 1399
18:30

لیست بازیکنان

S. Haller S. Haller
مهاجم
وستهام 7 گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستهام 5 گل
M. Noble M. Noble
هافبک
وستهام 4 گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 3 گل
I. Diop I. Diop
مدافع
وستهام 3 گل
Yarmolenko Yarmolenko
هافبک
وستهام 3 گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 2 گل
M. Antonio M. Antonio
هافبک
وستهام 2 گل
Pablo Fornals Pablo Fornals
هافبک
وستهام 2 گل
Anderson Anderson
هافبک
وستهام 1 گل
Balbuena Balbuena
مدافع
وستهام 1 گل
J. Bowen J. Bowen
مهاجم
وستهام 1 گل
A. Masuaku A. Masuaku
مدافع
وستهام 0 گل
Albian Ajeti Albian Ajeti
مهاجم
وستهام 0 گل
C. Sánchez C. Sánchez
هافبک
وستهام 0 گل
D. Martin D. Martin
دروازه بان
وستهام 0 گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
وستهام 0 گل
D. Rice D. Rice
هافبک
وستهام 0 گل
Fredericks Fredericks
مدافع
وستهام 0 گل
J. Ngakia J. Ngakia
مهاجم
وستهام 0 گل
J. Wilshere J. Wilshere
هافبک
وستهام 0 گل
Johnson Johnson
هافبک
وستهام 0 گل
M. Lanzini M. Lanzini
هافبک
وستهام 0 گل
N. Holland N. Holland
هافبک
وستهام 0 گل
P. Zabaleta P. Zabaleta
مدافع
وستهام 0 گل
Silva Silva
هافبک
وستهام 0 گل
Soucek Soucek
هافبک
وستهام 0 گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 گل
Pablo Fornals Pablo Fornals
هافبک
وستهام 5 پاس گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستهام 5 پاس گل
Anderson Anderson
هافبک
وستهام 4 پاس گل
D. Rice D. Rice
هافبک
وستهام 2 پاس گل
Fredericks Fredericks
مدافع
وستهام 2 پاس گل
M. Antonio M. Antonio
هافبک
وستهام 2 پاس گل
M. Lanzini M. Lanzini
هافبک
وستهام 2 پاس گل
A. Masuaku A. Masuaku
مدافع
وستهام 1 پاس گل
M. Noble M. Noble
هافبک
وستهام 1 پاس گل
S. Haller S. Haller
مهاجم
وستهام 1 پاس گل
Yarmolenko Yarmolenko
هافبک
وستهام 1 پاس گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 0 پاس گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 0 پاس گل
Albian Ajeti Albian Ajeti
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
Balbuena Balbuena
مدافع
وستهام 0 پاس گل
C. Sánchez C. Sánchez
هافبک
وستهام 0 پاس گل
D. Martin D. Martin
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
I. Diop I. Diop
مدافع
وستهام 0 پاس گل
J. Bowen J. Bowen
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
J. Ngakia J. Ngakia
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
J. Wilshere J. Wilshere
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Johnson Johnson
هافبک
وستهام 0 پاس گل
N. Holland N. Holland
هافبک
وستهام 0 پاس گل
P. Zabaleta P. Zabaleta
مدافع
وستهام 0 پاس گل
Silva Silva
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Soucek Soucek
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.