وستهام

وستهام

تاریخ تاسیس: 1895

شهر: London

ورزشگاه: London Stadium

ظرفیت: 60,000 نفر

London Stadium

لیست بازیکنان

J. Bowen J. Bowen
هافبک
وستهام 5 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
وستهام 2 گل
M. Antonio M. Antonio
مهاجم
وستهام 2 گل
K. Zouma K. Zouma
مدافع
وستهام 1 گل
L. Paquetá L. Paquetá
هافبک
وستهام 1 گل
N. Aguerd N. Aguerd
مدافع
وستهام 1 گل
T. Soucek T. Soucek
هافبک
وستهام 1 گل
A. Areola A. Areola
دروازه بان
وستهام 0 گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 0 گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 0 گل
B. Johnson B. Johnson
مدافع
وستهام 0 گل
C. Coventry C. Coventry
هافبک
وستهام 0 گل
C. Marshall C. Marshall
مهاجم
وستهام 0 گل
D. Chesters D. Chesters
مهاجم
وستهام 0 گل
D. Ings D. Ings
مهاجم
وستهام 0 گل
D. Mubama D. Mubama
مهاجم
وستهام 0 گل
E. Álvarez E. Álvarez
هافبک
وستهام 0 گل
Emerson Emerson
مدافع
وستهام 0 گل
F. Potts F. Potts
هافبک
وستهام 0 گل
G. Earthy G. Earthy
هافبک
وستهام 0 گل
J. Anang J. Anang
دروازه بان
وستهام 0 گل
J. Knightbridge J. Knightbridge
دروازه بان
وستهام 0 گل
K. Casey K. Casey
مدافع
وستهام 0 گل
K. Hegyi K. Hegyi
دروازه بان
وستهام 0 گل
K. Mavropanos K. Mavropanos
مدافع
وستهام 0 گل
K. Simon-Swyer K. Simon-Swyer
هافبک
وستهام 0 گل
L. Laing L. Laing
مدافع
وستهام 0 گل
Luizão Luizão
مدافع
وستهام 0 گل
M. Cornet M. Cornet
هافبک
وستهام 0 گل
M. Kudus M. Kudus
هافبک
وستهام 0 گل
P. Fornals P. Fornals
هافبک
وستهام 0 گل
S. Benrahma S. Benrahma
هافبک
وستهام 0 گل
T. Kehrer T. Kehrer
مدافع
وستهام 0 گل
V. Coufal V. Coufal
مدافع
وستهام 0 گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
وستهام 3 پاس گل
V. Coufal V. Coufal
مدافع
وستهام 3 پاس گل
J. Bowen J. Bowen
هافبک
وستهام 1 پاس گل
L. Paquetá L. Paquetá
هافبک
وستهام 1 پاس گل
M. Antonio M. Antonio
مهاجم
وستهام 1 پاس گل
S. Benrahma S. Benrahma
هافبک
وستهام 1 پاس گل
T. Soucek T. Soucek
هافبک
وستهام 1 پاس گل
A. Areola A. Areola
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 0 پاس گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 0 پاس گل
B. Johnson B. Johnson
مدافع
وستهام 0 پاس گل
C. Coventry C. Coventry
هافبک
وستهام 0 پاس گل
C. Marshall C. Marshall
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
D. Chesters D. Chesters
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
D. Ings D. Ings
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
D. Mubama D. Mubama
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
E. Álvarez E. Álvarez
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Emerson Emerson
مدافع
وستهام 0 پاس گل
F. Potts F. Potts
هافبک
وستهام 0 پاس گل
G. Earthy G. Earthy
هافبک
وستهام 0 پاس گل
J. Anang J. Anang
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
J. Knightbridge J. Knightbridge
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
K. Casey K. Casey
مدافع
وستهام 0 پاس گل
K. Hegyi K. Hegyi
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
K. Mavropanos K. Mavropanos
مدافع
وستهام 0 پاس گل
K. Simon-Swyer K. Simon-Swyer
هافبک
وستهام 0 پاس گل
K. Zouma K. Zouma
مدافع
وستهام 0 پاس گل
L. Laing L. Laing
مدافع
وستهام 0 پاس گل
Luizão Luizão
مدافع
وستهام 0 پاس گل
M. Cornet M. Cornet
هافبک
وستهام 0 پاس گل
M. Kudus M. Kudus
هافبک
وستهام 0 پاس گل
N. Aguerd N. Aguerd
مدافع
وستهام 0 پاس گل
P. Fornals P. Fornals
هافبک
وستهام 0 پاس گل
T. Kehrer T. Kehrer
مدافع
وستهام 0 پاس گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
چهاره بازیکن