وستهام

وستهام

تاریخ تاسیس: 1895

شهر: London

ورزشگاه: London Stadium

ظرفیت: 60,000 نفر

London Stadium

لیست بازیکنان

J. Bowen J. Bowen
هافبک
وستهام 3 گل
M. Antonio M. Antonio
مهاجم
وستهام 3 گل
Balbuena Balbuena
مدافع
وستهام 1 گل
M. Lanzini M. Lanzini
هافبک
وستهام 1 گل
Pablo Fornals Pablo Fornals
هافبک
وستهام 1 گل
S. Haller S. Haller
مهاجم
وستهام 1 گل
A. Alese A. Alese
مدافع
وستهام 0 گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 0 گل
A. Masuaku A. Masuaku
مدافع
وستهام 0 گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 0 گل
C. Dawson C. Dawson
مدافع
وستهام 0 گل
D. Martin D. Martin
دروازه بان
وستهام 0 گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
وستهام 0 گل
D. Rice D. Rice
هافبک
وستهام 0 گل
Fredericks Fredericks
مدافع
وستهام 0 گل
H. Ashby H. Ashby
مدافع
وستهام 0 گل
I. Diop I. Diop
مدافع
وستهام 0 گل
Johnson Johnson
هافبک
وستهام 0 گل
M. Emmanuel M. Emmanuel
مهاجم
وستهام 0 گل
M. Noble M. Noble
هافبک
وستهام 0 گل
N. Holland N. Holland
هافبک
وستهام 0 گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستهام 0 گل
Silva Silva
هافبک
وستهام 0 گل
Soucek Soucek
هافبک
وستهام 0 گل
V. Coufal V. Coufal
مدافع
وستهام 0 گل
Yarmolenko Yarmolenko
هافبک
وستهام 0 گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 گل
A. Cresswell A. Cresswell
مدافع
وستهام 4 پاس گل
Pablo Fornals Pablo Fornals
هافبک
وستهام 2 پاس گل
A. Masuaku A. Masuaku
مدافع
وستهام 1 پاس گل
Fredericks Fredericks
مدافع
وستهام 1 پاس گل
V. Coufal V. Coufal
مدافع
وستهام 1 پاس گل
A. Alese A. Alese
مدافع
وستهام 0 پاس گل
A. Ogbonna A. Ogbonna
مدافع
وستهام 0 پاس گل
Balbuena Balbuena
مدافع
وستهام 0 پاس گل
C. Dawson C. Dawson
مدافع
وستهام 0 پاس گل
D. Martin D. Martin
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
D. Randolph D. Randolph
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
D. Rice D. Rice
هافبک
وستهام 0 پاس گل
H. Ashby H. Ashby
مدافع
وستهام 0 پاس گل
I. Diop I. Diop
مدافع
وستهام 0 پاس گل
J. Bowen J. Bowen
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Johnson Johnson
هافبک
وستهام 0 پاس گل
M. Antonio M. Antonio
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
M. Emmanuel M. Emmanuel
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
M. Lanzini M. Lanzini
هافبک
وستهام 0 پاس گل
M. Noble M. Noble
هافبک
وستهام 0 پاس گل
N. Holland N. Holland
هافبک
وستهام 0 پاس گل
R. Snodgrass R. Snodgrass
هافبک
وستهام 0 پاس گل
S. Haller S. Haller
مهاجم
وستهام 0 پاس گل
Silva Silva
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Soucek Soucek
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Yarmolenko Yarmolenko
هافبک
وستهام 0 پاس گل
Ł. Fabiański Ł. Fabiański
دروازه بان
وستهام 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.