برنلی

برنلی

تاریخ تاسیس: 1882

شهر: Burnley

ورزشگاه: Turf Moor

ظرفیت: 22,546 نفر

Turf Moor

لیست بازیکنان

L. Foster L. Foster
مهاجم
برنلی 2 گل
J. Brownhill J. Brownhill
هافبک
برنلی 1 گل
Z. Amdouni Z. Amdouni
هافبک
برنلی 1 گل
A. Al-Dakhil A. Al-Dakhil
مدافع
برنلی 0 گل
A. Murić A. Murić
دروازه بان
برنلی 0 گل
A. Ramsey A. Ramsey
هافبک
برنلی 0 گل
A. Zaroury A. Zaroury
هافبک
برنلی 0 گل
B. Manuel B. Manuel
هافبک
برنلی 0 گل
B. Thomas B. Thomas
مدافع
برنلی 0 گل
C. Roberts C. Roberts
مدافع
برنلی 0 گل
C. Taylor C. Taylor
مدافع
برنلی 0 گل
D. Churlinov D. Churlinov
هافبک
برنلی 0 گل
D. Costelloe D. Costelloe
هافبک
برنلی 0 گل
D. Franchi D. Franchi
دروازه بان
برنلی 0 گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
برنلی 0 گل
D. Sassi D. Sassi
مدافع
برنلی 0 گل
E. Agyei E. Agyei
هافبک
برنلی 0 گل
Egan-Riley Egan-Riley
مدافع
برنلی 0 گل
H. Delcroix H. Delcroix
مدافع
برنلی 0 گل
H. Ekdal H. Ekdal
مدافع
برنلی 0 گل
H. Massengo H. Massengo
هافبک
برنلی 0 گل
J. Bruun Larsen J. Bruun Larsen
هافبک
برنلی 0 گل
J. Cork J. Cork
هافبک
برنلی 0 گل
J. Cullen J. Cullen
هافبک
برنلی 0 گل
J. Guðmunds­son J. Guðmunds­son
هافبک
برنلی 0 گل
J. Rodriguez J. Rodriguez
مهاجم
برنلی 0 گل
J. Trafford J. Trafford
دروازه بان
برنلی 0 گل
L. Beyer L. Beyer
مدافع
برنلی 0 گل
L. Koleosho L. Koleosho
هافبک
برنلی 0 گل
L. Vigouroux L. Vigouroux
دروازه بان
برنلی 0 گل
M. Lewis M. Lewis
هافبک
برنلی 0 گل
M. Obafemi M. Obafemi
مهاجم
برنلی 0 گل
M. Trésor M. Trésor
هافبک
برنلی 0 گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
برنلی 0 گل
S. Berge S. Berge
هافبک
برنلی 0 گل
Vitinho Vitinho
مدافع
برنلی 0 گل
W. Odobert W. Odobert
هافبک
برنلی 0 گل
J. Cullen J. Cullen
هافبک
برنلی 1 پاس گل
J. Guðmunds­son J. Guðmunds­son
هافبک
برنلی 1 پاس گل
L. Foster L. Foster
مهاجم
برنلی 1 پاس گل
L. Koleosho L. Koleosho
هافبک
برنلی 1 پاس گل
A. Al-Dakhil A. Al-Dakhil
مدافع
برنلی 0 پاس گل
A. Murić A. Murić
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
A. Ramsey A. Ramsey
هافبک
برنلی 0 پاس گل
A. Zaroury A. Zaroury
هافبک
برنلی 0 پاس گل
B. Manuel B. Manuel
هافبک
برنلی 0 پاس گل
B. Thomas B. Thomas
مدافع
برنلی 0 پاس گل
C. Roberts C. Roberts
مدافع
برنلی 0 پاس گل
C. Taylor C. Taylor
مدافع
برنلی 0 پاس گل
D. Churlinov D. Churlinov
هافبک
برنلی 0 پاس گل
D. Costelloe D. Costelloe
هافبک
برنلی 0 پاس گل
D. Franchi D. Franchi
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
D. O'Shea D. O'Shea
مدافع
برنلی 0 پاس گل
D. Sassi D. Sassi
مدافع
برنلی 0 پاس گل
E. Agyei E. Agyei
هافبک
برنلی 0 پاس گل
Egan-Riley Egan-Riley
مدافع
برنلی 0 پاس گل
H. Delcroix H. Delcroix
مدافع
برنلی 0 پاس گل
H. Ekdal H. Ekdal
مدافع
برنلی 0 پاس گل
H. Massengo H. Massengo
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Brownhill J. Brownhill
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Bruun Larsen J. Bruun Larsen
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Cork J. Cork
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Rodriguez J. Rodriguez
مهاجم
برنلی 0 پاس گل
J. Trafford J. Trafford
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
L. Beyer L. Beyer
مدافع
برنلی 0 پاس گل
L. Vigouroux L. Vigouroux
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
M. Lewis M. Lewis
هافبک
برنلی 0 پاس گل
M. Obafemi M. Obafemi
مهاجم
برنلی 0 پاس گل
M. Trésor M. Trésor
هافبک
برنلی 0 پاس گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
برنلی 0 پاس گل
S. Berge S. Berge
هافبک
برنلی 0 پاس گل
Vitinho Vitinho
مدافع
برنلی 0 پاس گل
W. Odobert W. Odobert
هافبک
برنلی 0 پاس گل
Z. Amdouni Z. Amdouni
هافبک
برنلی 0 پاس گل
چهاره بازیکن