برنلی

برنلی

تاریخ تاسیس: 1882

شهر: Burnley

ورزشگاه: Turf Moor

ظرفیت: 22,546 نفر

Turf Moor

برنامه بازی های برنلی

شنبه، 21 دی 1398
3 - 0
یکشنبه، 29 دی 1398
2 - 1
چهارشنبه، 2 بهمن 1398
0 - 2
شنبه، 5 بهمن 1398
1 - 2
یکشنبه، 13 بهمن 1398
17:30
شنبه، 26 بهمن 1398
16:00
شنبه، 3 اسفند 1398
18:30

لیست بازیکنان

مربی

افتخارات

لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس 2 قهرمانی
1920/1921 | 1959/1960
جام حذفی انگلیس جام حذفی انگلیس 1 قهرمانی
1913/1914
جام خیریه انگلیس جام خیریه انگلیس 2 قهرمانی
1960/1961 | 1973/1974
Wood Wood
مهاجم
برنلی 10 گل
A. Barnes A. Barnes
مهاجم
برنلی 6 گل
J. Rodriguez J. Rodriguez
مهاجم
برنلی 4 گل
J. Hendrick J. Hendrick
هافبک
برنلی 2 گل
A. Westwood A. Westwood
هافبک
برنلی 1 گل
J. Guðmunds­son J. Guðmunds­son
هافبک
برنلی 1 گل
J. Tarkowski J. Tarkowski
مدافع
برنلی 1 گل
McNeil McNeil
هافبک
برنلی 1 گل
R. Brady R. Brady
هافبک
برنلی 1 گل
A. Lennon A. Lennon
هافبک
برنلی 0 گل
B. Gibson B. Gibson
مدافع
برنلی 0 گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنلی 0 گل
B. Peacock-Farrell B. Peacock-Farrell
دروازه بان
برنلی 0 گل
Charlie Taylor Charlie Taylor
مدافع
برنلی 0 گل
E. Pieters E. Pieters
مدافع
برنلی 0 گل
J. Cork J. Cork
هافبک
برنلی 0 گل
J. Hart J. Hart
دروازه بان
برنلی 0 گل
K. Long K. Long
مدافع
برنلی 0 گل
Legzdins Legzdins
دروازه بان
برنلی 0 گل
M. Lowton M. Lowton
مدافع
برنلی 0 گل
N. Pope N. Pope
دروازه بان
برنلی 0 گل
P. Bardsley P. Bardsley
مدافع
برنلی 0 گل
S. Ward S. Ward
مدافع
برنلی 0 گل
Vydra Vydra
مهاجم
برنلی 0 گل
A. Westwood A. Westwood
هافبک
برنلی 5 پاس گل
McNeil McNeil
هافبک
برنلی 4 پاس گل
E. Pieters E. Pieters
مدافع
برنلی 3 پاس گل
R. Brady R. Brady
هافبک
برنلی 2 پاس گل
B. Mee B. Mee
مدافع
برنلی 1 پاس گل
J. Hendrick J. Hendrick
هافبک
برنلی 1 پاس گل
J. Tarkowski J. Tarkowski
مدافع
برنلی 1 پاس گل
M. Lowton M. Lowton
مدافع
برنلی 1 پاس گل
Vydra Vydra
مهاجم
برنلی 1 پاس گل
Wood Wood
مهاجم
برنلی 1 پاس گل
A. Barnes A. Barnes
مهاجم
برنلی 0 پاس گل
A. Lennon A. Lennon
هافبک
برنلی 0 پاس گل
B. Gibson B. Gibson
مدافع
برنلی 0 پاس گل
B. Peacock-Farrell B. Peacock-Farrell
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
Charlie Taylor Charlie Taylor
مدافع
برنلی 0 پاس گل
J. Cork J. Cork
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Guðmunds­son J. Guðmunds­son
هافبک
برنلی 0 پاس گل
J. Hart J. Hart
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
J. Rodriguez J. Rodriguez
مهاجم
برنلی 0 پاس گل
K. Long K. Long
مدافع
برنلی 0 پاس گل
Legzdins Legzdins
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
N. Pope N. Pope
دروازه بان
برنلی 0 پاس گل
P. Bardsley P. Bardsley
مدافع
برنلی 0 پاس گل
S. Ward S. Ward
مدافع
برنلی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.