برنلی

برنلی

تاریخ تاسیس: 1882

شهر: Burnley

ورزشگاه: Turf Moor

ظرفیت: 22,546 نفر

Turf Moor

برنامه بازی های برنلی

پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 1 خرداد 1401
1 - 2
سه شنبه، 17 آبان 1401
3 - 1
چهارشنبه، 30 آذر 1401
2 - 0
شنبه، 17 دی 1401
2 - 4
چهارشنبه، 10 اسفند 1401
1 - 0
شنبه، 27 اسفند 1401
6 - 0

لیست بازیکنان

چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.