مونزا

مونزا

تاریخ تاسیس: 1912

شهر:

ورزشگاه: U-Power Stadium

ظرفیت: 18,568 نفر

U-Power Stadium

برنامه بازی های مونزا

یکشنبه، 26 شهریور 1402
1 - 1
شنبه، 1 مهر 1402
1 - 1
پنجشنبه، 6 مهر 1402
0 - 0
دوشنبه، 10 مهر 1402
0 - 1
یکشنبه، 16 مهر 1402
14:00
یکشنبه، 30 مهر 1402
14:00
یکشنبه، 7 آبان 1402
17:30

لیست بازیکنان

A. Colpani A. Colpani
هافبک
مونزا 3 گل
L. Colombo L. Colombo
مهاجم
مونزا 1 گل
R. Gagliardini R. Gagliardini
هافبک
مونزا 1 گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
مونزا 0 گل
A. Gómez A. Gómez
هافبک
مونزا 0 گل
A. Izzo A. Izzo
مدافع
مونزا 0 گل
A. Ranocchia A. Ranocchia
مدافع
مونزا 0 گل
A. Siatounis A. Siatounis
هافبک
مونزا 0 گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
مونزا 0 گل
D. Bettella D. Bettella
مدافع
مونزا 0 گل
D. D'Ambrosio D. D'Ambrosio
مدافع
مونزا 0 گل
D. Mota D. Mota
مهاجم
مونزا 0 گل
E. Lamanna E. Lamanna
دروازه بان
مونزا 0 گل
F. Carboni F. Carboni
مدافع
مونزا 0 گل
G. Caprari G. Caprari
هافبک
مونزا 0 گل
G. Cittadini G. Cittadini
مدافع
مونزا 0 گل
G. Donati G. Donati
مدافع
مونزا 0 گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
مونزا 0 گل
G. Paletta G. Paletta
مدافع
مونزا 0 گل
J. Akpa Akpro J. Akpa Akpro
هافبک
مونزا 0 گل
J. Machín J. Machín
هافبک
مونزا 0 گل
L. Caldirola L. Caldirola
مدافع
مونزا 0 گل
M. D'Alessandro M. D'Alessandro
هافبک
مونزا 0 گل
M. Di Gregorio M. Di Gregorio
دروازه بان
مونزا 0 گل
M. Marić M. Marić
مهاجم
مونزا 0 گل
M. Pessina M. Pessina
هافبک
مونزا 0 گل
M. Scozzarella M. Scozzarella
هافبک
مونزا 0 گل
P. Ciurria P. Ciurria
هافبک
مونزا 0 گل
P. Marí P. Marí
مدافع
مونزا 0 گل
P. Pereira P. Pereira
مدافع
مونزا 0 گل
S. Birindelli S. Birindelli
مدافع
مونزا 0 گل
S. Gori S. Gori
دروازه بان
مونزا 0 گل
S. Vignato S. Vignato
هافبک
مونزا 0 گل
V. Antov V. Antov
مدافع
مونزا 0 گل
V. Carboni V. Carboni
هافبک
مونزا 0 گل
W. Bondo W. Bondo
هافبک
مونزا 0 گل
L. Caldirola L. Caldirola
مدافع
مونزا 1 پاس گل
L. Colombo L. Colombo
مهاجم
مونزا 1 پاس گل
P. Ciurria P. Ciurria
هافبک
مونزا 1 پاس گل
S. Birindelli S. Birindelli
مدافع
مونزا 1 پاس گل
A. Carboni A. Carboni
مدافع
مونزا 0 پاس گل
A. Colpani A. Colpani
هافبک
مونزا 0 پاس گل
A. Gómez A. Gómez
هافبک
مونزا 0 پاس گل
A. Izzo A. Izzo
مدافع
مونزا 0 پاس گل
A. Ranocchia A. Ranocchia
مدافع
مونزا 0 پاس گل
A. Siatounis A. Siatounis
هافبک
مونزا 0 پاس گل
A. Sorrentino A. Sorrentino
دروازه بان
مونزا 0 پاس گل
D. Bettella D. Bettella
مدافع
مونزا 0 پاس گل
D. D'Ambrosio D. D'Ambrosio
مدافع
مونزا 0 پاس گل
D. Mota D. Mota
مهاجم
مونزا 0 پاس گل
E. Lamanna E. Lamanna
دروازه بان
مونزا 0 پاس گل
F. Carboni F. Carboni
مدافع
مونزا 0 پاس گل
G. Caprari G. Caprari
هافبک
مونزا 0 پاس گل
G. Cittadini G. Cittadini
مدافع
مونزا 0 پاس گل
G. Donati G. Donati
مدافع
مونزا 0 پاس گل
G. Kiriakopoulos G. Kiriakopoulos
مدافع
مونزا 0 پاس گل
G. Paletta G. Paletta
مدافع
مونزا 0 پاس گل
J. Akpa Akpro J. Akpa Akpro
هافبک
مونزا 0 پاس گل
J. Machín J. Machín
هافبک
مونزا 0 پاس گل
M. D'Alessandro M. D'Alessandro
هافبک
مونزا 0 پاس گل
M. Di Gregorio M. Di Gregorio
دروازه بان
مونزا 0 پاس گل
M. Marić M. Marić
مهاجم
مونزا 0 پاس گل
M. Pessina M. Pessina
هافبک
مونزا 0 پاس گل
M. Scozzarella M. Scozzarella
هافبک
مونزا 0 پاس گل
P. Marí P. Marí
مدافع
مونزا 0 پاس گل
P. Pereira P. Pereira
مدافع
مونزا 0 پاس گل
R. Gagliardini R. Gagliardini
هافبک
مونزا 0 پاس گل
S. Gori S. Gori
دروازه بان
مونزا 0 پاس گل
S. Vignato S. Vignato
هافبک
مونزا 0 پاس گل
V. Antov V. Antov
مدافع
مونزا 0 پاس گل
V. Carboni V. Carboni
هافبک
مونزا 0 پاس گل
W. Bondo W. Bondo
هافبک
مونزا 0 پاس گل
چهاره بازیکن