پالرمو

پالرمو

تاریخ تاسیس: 1900

شهر: Palermo

ورزشگاه: Stadio Renzo Barbera

ظرفیت: 36,349 نفر

Stadio Renzo Barbera

برنامه بازی های پالرمو

مسابقه ی یافت نشد!

در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.