بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: Agüero پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 2 نام بازیکن: T. Abraham پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 7
ردیف: 3 نام بازیکن: Pukki پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 4 نام بازیکن: Aubameyang پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 5 نام بازیکن: R. Sterling پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 6 نام بازیکن: A. Barnes پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 7 نام بازیکن: S. Mané پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 8 نام بازیکن: Salah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 4
ردیف: 9 نام بازیکن: C. Wilson پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 10 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 11 نام بازیکن: J. Vardy پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 12 نام بازیکن: James پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 13 نام بازیکن: M. Mount پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 14 نام بازیکن: M. Rashford پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 15 نام بازیکن: S. Haller پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 16 نام بازیکن: E. Lamela پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: J. Ayew پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 18 نام بازیکن: R. JIMÉNEZ پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 19 نام بازیکن: Richarlison پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 20 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2