رتبه تیم: 1
نام تیم: مجنون
امتیاز: 110
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 110
تاریخ ساخت: 1398/06/14 00:01:57