رتبه تیم: 13 (مشترک)
نام تیم: ريسكي
امتیاز: 62
هفته: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ ساخت: 1398/07/11 13:42:08