رتبه تیم: 63 (مشترک)
نام تیم: Liesterpool/Sòñ
امتیاز: 70
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1398/09/07 15:23:43
بودجه : 100