رتبه تیم: 36 (مشترک)
نام تیم: باشاک شهیر
امتیاز: 65
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1398/12/22 17:15:03
بودجه : 77.5