رتبه تیم: 61
نام تیم: عقرب(دفاع)
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 17:49:47
بودجه : 93