رتبه تیم: 11 (مشترک)
نام تیم: TEJA
امتیاز: 32
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 32
تاریخ: 1399/06/25 23:09:53
بودجه : 38.5