رتبه تیم: 139 (مشترک)
نام تیم: dia
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/24 23:28:01
بودجه : 98