لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

چهارشنبه, 27 دی 1396 Wednesday, 17 Jan 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 156De Geaدروازه بان13
2 1817 علیرضا بیرانونددروازه بان13
3 1310J. Oblakدروازه بان12
4 15T. Courtoisدروازه بان12
5 1251M. ter Stegenدروازه بان12
6 1849Ederson دروازه بان11
7 2047S. Mandandaدروازه بان10
8 356N. Popeدروازه بان10
9 2349 B. Lecomteدروازه بان10
10 626Alissonدروازه بان9
11 1699Pichu Cuéllarدروازه بان9
12 126P. Čechدروازه بان9
13 1792حسین حسینیدروازه بان9
14 716S. Handanovičدروازه بان9
15 661Pepe Reinaدروازه بان9
16 38H. Llorisدروازه بان9
17 2326K. Johnssonدروازه بان8
18 1990A. Areolaدروازه بان8
19 1064M. Perinدروازه بان8
20 1920 Ryan دروازه بان8