لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

دوشنبه, 28 اسفند 1396 Monday, 19 Mar 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 1310J. Oblakدروازه بان18
2 1251M. ter Stegenدروازه بان18
3 156De Geaدروازه بان15
4 1990A. Areolaدروازه بان15
5 1817 علیرضا بیرانونددروازه بان15
6 1849Ederson دروازه بان15
7 661Pepe Reinaدروازه بان15
8 15T. Courtoisدروازه بان13
9 626Alissonدروازه بان13
10 38H. Llorisدروازه بان13
11 2349 B. Lecomteدروازه بان12
12 1699Pichu Cuéllarدروازه بان12
13 716S. Handanovičدروازه بان12
14 356N. Popeدروازه بان11
15 2047S. Mandandaدروازه بان11
16 469Ł. Fabiańskiدروازه بان10
17 2326K. Johnssonدروازه بان10
18 1064M. Perinدروازه بان10
19 2910 R. Fährmannدروازه بان10
20 2300R. Vercoutreدروازه بان10
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن