لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

یکشنبه, 28 آبان 1396 Sunday, 19 Nov 2017

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 156De Geaدروازه بان8
2 1251M. ter Stegenدروازه بان8
3 1849Ederson دروازه بان7
4 1310J. Oblakدروازه بان7
5 626Alissonدروازه بان7
6 1990A. Areolaدروازه بان7
7 1699Pichu Cuéllarدروازه بان7
8 356N. Popeدروازه بان6
9 1344M. Barbosaدروازه بان6
10 2251A. Lafontدروازه بان6
11 15T. Courtoisدروازه بان6
12 1859Anthony Lopesدروازه بان5
13 2587R. Bürkiدروازه بان5
14 126P. Čechدروازه بان5
15 2274S. Ruffierدروازه بان5
16 1279Sergio Ricoدروازه بان5
17 1942Lösslدروازه بان5
18 2561S. Ulreichدروازه بان5
19 38H. Llorisدروازه بان5
20 2023C. Tătărușanuدروازه بان5