لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 4 خرداد 1397 Friday, 25 May 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 1310J. Oblakدروازه بان22
2 1251M. ter Stegenدروازه بان19
3 661Pepe Reinaدروازه بان18
4 156De Geaدروازه بان18
5 626Alissonدروازه بان17
6 1817 علیرضا بیرانونددروازه بان17
7 1849Ederson دروازه بان17
8 716S. Handanovičدروازه بان17
9 1990A. Areolaدروازه بان17
10 15T. Courtoisدروازه بان15
11 38H. Llorisدروازه بان15
12 812M. Sportielloدروازه بان15
13 2349 B. Lecomteدروازه بان14
14 1699Pichu Cuéllarدروازه بان14
15 1859Anthony Lopesدروازه بان14
16 2910 R. Fährmannدروازه بان13
17 592G. Buffonدروازه بان12
18 780G. Donnarummaدروازه بان12
19 2587R. Bürkiدروازه بان12
20 3048Vicente Guaitaدروازه بان12
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن