لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

پنجشنبه, 29 شهریور 1397 Thursday, 20 Sep 2018

بیشترین کلین شیت


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد کلین شیت
1 4055 شیخ ویسیدروازه بان4
2 4399فراهانیدروازه بان3
3 626Alissonدروازه بان3
4 3224 Gomisدروازه بان3
5 1791رحمتیدروازه بان3
6 4777E. Mendyدروازه بان3
7 3310 Lopez دروازه بان3
8 1251M. ter Stegenدروازه بان3
9 1280David Soriaدروازه بان3
10 2767R. Jarsteinدروازه بان2
11 1478Fernando Pachecoدروازه بان2
12 1342Sergio Asenjoدروازه بان2
13 3680Rúnarssonدروازه بان2
14 1819  رادوشوویچدروازه بان2
15 1849Ederson دروازه بان2
16 1224K. Navasدروازه بان2
17 4088  مرادیاندروازه بان2
18 1817  بیرانونددروازه بان2
19 2274S. Ruffierدروازه بان2
20 4175فروزاندروازه بان2
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن