بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 14
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Fernandes پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 12
ردیف: 3 نام بازیکن: K. De Bruyne پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 12
ردیف: 4 نام بازیکن: A. Cresswell پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 10
ردیف: 5 نام بازیکن: J. Grealish پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 10
ردیف: 6 نام بازیکن: Raphinha پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 10
ردیف: 7 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 10
ردیف: 8 نام بازیکن: J. Vardy پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 9
ردیف: 9 نام بازیکن: M. Rashford پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 9
ردیف: 10 نام بازیکن: Groß پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 11 نام بازیکن: J. Harrison پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 12 نام بازیکن: J. Ward-Prowse پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 13 نام بازیکن: T. Werner پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 14 نام بازیکن: A. Robertson پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 15 نام بازیکن: L. Digne پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 16 نام بازیکن: P. Bamford پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 17 نام بازیکن: R. Sterling پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 18 نام بازیکن: R.Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 19 نام بازیکن: S. Mané پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 20 نام بازیکن: T. Arnold پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 7