بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: K. De Bruyne پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 12
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Saka پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 10
ردیف: 3 نام بازیکن: L. Trossard پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 4 نام بازیکن: M. Salah پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 5 نام بازیکن: C. Eriksen پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 6 نام بازیکن: A. Iwobi پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 7 نام بازیکن: A. Pereira پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 8 نام بازیکن: A. Robertson پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 9 نام بازیکن: B. Fernandes پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 10 نام بازیکن: D. Kulusevski پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 11 نام بازیکن: J. Harrison پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 12 نام بازیکن: J. Maddison پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 13 نام بازیکن: M. Ødegaard پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 14 نام بازیکن: B. Silva پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 15 نام بازیکن: D. Luiz پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: E. Håland پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 17 نام بازیکن: G. Jesus پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 18 نام بازیکن: G. Xhaka پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 19 نام بازیکن: I. Perišić پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: K. Trippier پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5