بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: K. De Bruyne پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 9
ردیف: 2 نام بازیکن: Son پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 3 نام بازیکن: David Silva پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 4 نام بازیکن: T. Arnold پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 5 نام بازیکن: A. Robertson پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 6 نام بازیکن: A. El Ghazi پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 7 نام بازیکن: Barnes پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 8 نام بازیکن: Bernardo پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 9 نام بازیکن: E. BUENDÍA پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 10 نام بازیکن: J. GREALISH پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 11 نام بازیکن: James پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 12 نام بازیکن: João Moutinho پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 13 نام بازیکن: M. Rashford پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 14 نام بازیکن: McNeil پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: R. JIMÉNEZ پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 16 نام بازیکن: R. Mahrez پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: Roberto Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 18 نام بازیکن: S. Mané پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 19 نام بازیکن: Salah پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 20 نام بازیکن: B. Chilwell پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3