ساوتهمپتن

ساوتهمپتن

تاریخ تاسیس: 1885

شهر: Southampton

ورزشگاه: St. Mary's Stadium

ظرفیت: 32,689 نفر

St. Mary's Stadium

لیست بازیکنان

A. Armstrong A. Armstrong
مهاجم
ساوتهمپتن 1 گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
M. Elyounoussi M. Elyounoussi
هافبک
ساوتهمپتن 1 گل
A. Broja A. Broja
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
A. Tchaptchet A. Tchaptchet
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
C.Watts C.Watts
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
H. Lewis H. Lewis
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
Lyanco Lyanco
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
M. Djenepo M. Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
R. Perraud R. Perraud
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
S. Armstrong S. Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 0 گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
V. Livramento V. Livramento
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 گل
Y. Valery Y. Valery
مدافع
ساوتهمپتن 0 گل
C. Adams C. Adams
مهاجم
ساوتهمپتن 1 پاس گل
A. Armstrong A. Armstrong
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
A. Broja A. Broja
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
A. McCarthy A. McCarthy
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
A. Tchaptchet A. Tchaptchet
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
C.Watts C.Watts
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
F. Forster F. Forster
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
H. Lewis H. Lewis
دروازه بان
ساوتهمپتن 0 پاس گل
I. Diallo I. Diallo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Bednarek J. Bednarek
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Stephens J. Stephens
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
J. Ward-Prowse J. Ward-Prowse
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
K. Walker-Peters K. Walker-Peters
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Lyanco Lyanco
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
M. Djenepo M. Djenepo
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
M. Elyounoussi M. Elyounoussi
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
N. Redmond N. Redmond
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
N. Tella N. Tella
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
R. Perraud R. Perraud
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
S. Armstrong S. Armstrong
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
S. Long S. Long
مهاجم
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Salisu Karim Salisu Karim
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
T. Walcott T. Walcott
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
V. Livramento V. Livramento
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
W. Smallbone W. Smallbone
هافبک
ساوتهمپتن 0 پاس گل
Y. Valery Y. Valery
مدافع
ساوتهمپتن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.